Adatvédelem

A Gaia Stones Kft. ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési, technikai intézkedéseiről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a https://www.kristalyakademia.hu/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat/ oldalon. Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató a Kristályakadémia weboldalán (https://www.kristalyakademia.hu/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat/) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, tanfolyamon való részvételhez, dietetikai tanácsadásra, energetikai kezelésre, valamint a hírlevélre való feliratkozásra kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A Honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Adatkezelői tájékoztató és szabályzat

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett Kristályakadémia (www.kristalyakademia.hu domain néven elérhető honlapunk) ügyvezetője Dr. Varga-Sebők Anita, mint a www.kristalyakademia.hu portál üzemeltetőjének Adatkezelési Nyilatkozata.

Adatkezelő neve, elérhetősége

 • Az adatkezelő megnevezése: Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa/ügyvezetője Dr. Varga-Sebők Anita (a továbbiakban: Adatkezelő)
 • Adószám: 13012465-2-42
 • B/2020/002135
 • Az adatkezelő levelezési címe:1164 Budapest, Biztató út 37 1a.
 • Az adatkezelő e-mail címe: gaiastones@gmail.com
 • Az adatkezelő telefonszáma:+36 20/249-7087
 • Honlap: https://www.kristalyakademia.hu

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, gyakorlatát. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 1. Az adatkezelés célja

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó tanfolyamon történő részvételének biztosítása, dietetikai tanácsadásra, energetikai kezelésre jelentkezők egyéni nyilvántartásának végzése. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, úgy- hogy az a személyiségi jogokat nem sérti, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a tájékoztatási felületeken személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatok kezelését és feldolgozását végzi: Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1091 Budapest, Üllői út 25. adószám: 13012465-2-42) a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó.

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Kristályakadémia hírlevelének rendszeres megküldésére, tanfolyami jelentkezések teljesítésére, szakmai nyíltnapokra, és az ezekkel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

Érintettek köre:

 1. A kristalyakademia.hu oldalon hírlevélre regisztráltak, (k.akademia.hirlevel.18@gmail.com)
 2. A kristalyakademia.hu oldalon tanfolyamra jelentkeztek, (kristalyakademia.info2006@gmail.com)
 3. A kristalyakademia.hu oldalon dietetikai tanácsadásra jelentkezte, (gaiastones@gmail.com)
 4. A kristalyakademia.hu oldalon energetikai kezelésre jelentkeztek. (gaiastones@gmail.com)
 5. Írásban a Gaia Stones Kft., mint adatrögzítő, mint adatkezelő-adattároló székhelyén (1164 Budapest, Biztató út 37 1a.).

Személyes adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév, születési év, lakcím, iskolai végzettség, munkakör, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés célja:

Kapcsolattartás; Azonosítás; Igényelt gazdasági és reklám tartalmú hírlevelek küldése; Direkt marketing alapú hírlevelek kiküldése.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

Személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 • az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja elindítani:

 • Leiratkozást a hírlevelek láblécében található Leiratkozás linkre való kattintással.
 • E-mail keresztül: k.akademia.hirlevel.18@mail.com
 • Postai úton: Gaia Stones Kft. 1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 414.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatfeldolgozó:

 1. Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Név: Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft /Dr. Varga-Sebők Anita/

Cím: 1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Adószám: 13012465-2-42

Telefon: +36/202497087

Email: gaiastones@gmail.com

 1. DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Képviselő: Komáromi Zsolt György

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező e-mailek továbbítása.)

Honlap: Adatfeldolgozói megállapodás

Továbbiakban:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 1. Facebook

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Funkció: A www.kristalyakademia.hu oldalainak, csoportjainak, cikkeinek közvetlen megosztási lehetősége az érintett Facebook oldalán. Facebook az érintettek adatait a saját adatkezelési irányelveinek megfelelően végzi, melyek elérhetőek a következő linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Google adwords
 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 1. Google analytics
 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plug in-t:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Tájékoztatás a cookie-k (sütik), használatáról, kezeléséről

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ, de Önt személy szerint nem tudja beazonosítani. Ettől függetlenül, ha szeretné, a böngészőjében letilthatja őket, vagy beállíthatja, hogy számítógépe minden egyes cookie elhelyezésénél szóljon. Mivel minden böngésző más és más, ezért nézze meg böngésző súgóját a pontos beállítási információkért. Ha letiltja a cookie-k használatát, akkor az oldal egyes funkciói várhatóan nem fognak működni, és az oldal betöltődési ideje sokkal hosszabb lesz. A felhasználói élmény javítására használjuk őket.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A Google átadhatja a Google Analytics által gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel.

A Google Analytics szolgáltatási feltételeinek értelmében a Google a birtokában lévő adatok egyikéhez sem társítja az Ön IP-címét.

A Google Analytics működését letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével a Google Analytics sütik használata letiltható. A bővítmény jelzi a Google Analytics JavaScript (ga.js) alkalmazás számára, hogy a webhely használatára vonatkozó információkat ne továbbítsa a Google Analytics részére.

A sütikben az is tárolódik, hogy Ön beleegyezett-e abba, hogy ezen a webhelyen sütiket használjunk, így erre a kérdésre nem kell minden alkalommal választ adnia.

III. Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés .

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelés tartalma:

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

 • adatkezelés köre, célja, a személyes adatok tárolásának időtartama, valamint az érintett jogai
 • kristalyakademia.hu oldal használata

A kezelt adatok köre

Érintettek köre: A kristalyakademia.hu oldalt, a gazdasági cikkeket és egyéb a weboldalon található oldalakat használó, megtekintő látogatók.

Személyes adatok köre: A tanfolyamon résztvevők, hírlevél eDM-re jelentkezésre, dietetikai tanácsadásra, energetikai kezelésre jelentkezők által megadott személyes adatok: név, születési idő, iskolai végzettség, munkaviszony, e-mail cím, lakcím, levelezési cím, telefonszám.

Adatkezelési alapelvek a Kristályakadémia adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A Kristályakadémia weboldalán (kristalyakademia.hu) kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, helye és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Gaia Stones Kft.
 • Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások és ajánlatok megküldése e-mailen keresztül, tanfolyamra jelentkezés, dietetikai tanácsadásra, energetikai kezelésre való jelentkezés.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 414.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi és kézi
 • Az érintettek köre: hírlevél eDM-re feliratkozók, tanfolyamra jelentkezők, dietettikai tanácsadásra, energetikai kezelésre, tanfolyamot végzők.

Az adatkérés köre, az adatkezelés célja:

 • Hírlevélre/eDM-te jelentkezés: A hírlevélre jelentkező személyesen saját kezűleg, személyesen adja meg. Ez alapján tudja igénybe venni a hírlevél szolgáltatást.
 • Tanfolyamra, dietetikai tanácsadásra, energetikai kezelésre való jelentkezés: az érintett neve, e-mail címe, jelentkezés visszaigazolása érdekében, telefonszáma, az esetleges tanfolyammal kapcsolatos változások, időpontfoglalás változásának, emlékeztetőjének azonnali értesítése, valamint tanfolyami időpontról emlékeztető sms küldése céljából, postacíme- a tanfolyamon való részvételt igazoló oklevél postai küldése céljából.
 • Tanfolyami oklevél kézbesítése esetén: az érintett teljes nevét és postacímét a Magyar Postának kézbesítő adatként átadjuk.

Az adatkezelés helye:

 1. Hírlevél/eDM
 • A jelentkező által megadott név, e-mail cím.
 • Az adatkezelés célja: Hírlevélre feliratkozók értesítése nyílt napokról, előadásokról, rendezvényekről, kezelés lehetőségről, tanfolyami időpontokról, új cikkekről a honlapon, hírekről, újdonságokról.
 • A tényleges adatkezelés helye: akademia.hirlevel18@gmail.com.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: automatikus.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni a honlapon, beleegyezést követően.

 1. Tanfolyamok, dietetikai tanácsadás, energetikai kezelés
 • A jelentkező által megadott név, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés célja: tanfolyamok, dietetikai tanácsadás, energetikai kezelés jelentkezők értesítése tanfolyami időpontokról/változásokról írásban, sms-ben, elektronikus levélben.
 • A tényleges adatkezelés helye: kristalyakademia.info2006@gmail.com, gaiastones@gmail.com.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: automatikus.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.
 1. Facebook oldal
 • A hozzászóló Facebook adatvédelmi beállítása szerinti nyilvános Facebook profilja által elérhető személyes adatok.
 • Az adatkezelés célja: Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése.
 • A tényleges adatkezelés helye:
  https://www.facebook.com/pg/gaiastones/about/?ref=page_internal
 • Bejegyzés hozzászólásnál vagy üzenet küldésnél a Facebook profil által megadott adatok ezen beleegyezés által jut tudtomra.
 1. Google + Tanfolyam és kezelés Gaia Stones Kft ”kristályakadémia” google üzleti oldal
 • A hozzászóló google fiók adatvédelmi beállítása szerinti nyilvános google profilja által elérhető személyes adatok
 • Az adatkezelés célja: Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése

Bejegyzés hozzászólásnál vagy vélemény küldésnél a google profil által megadott adatok:

 • Tanfolyam regisztráció: a hallgató kérheti a regisztráció törlését, de ez esetben nem jelentkezhet további képzésekre az azonosítás hiánya miatt.
 • Hírlevélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig.
 • Facebook / google+ / Google üzleti oldal (név, hozzászólás, vélemény) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
 • Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
 • Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig.
 • Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig, törléséig.
 1. Tárhely-szolgáltatás

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Képviselő: Komáromi Zsolt György

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező e-mailek továbbítása.)

 1. E-mailek fogadása és küldése

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

 1. Számlázás

Gaia Stones Kft.

Cím:1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Tel: + 36-20 2497087

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

 1. A hírlevélre feliratkozás

Gaia Stones Kft.

Cím:1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Tel: + 36-20 2497087

(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

 1. Tanfolyamok, dietetikai tanácsadás, energetikai kezelésre jelentkezés, időpontkérés

Gaia Stones Kft.

Cím:1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Tel: + 36-20 2497087

(Hozzáférés a feliratkozó név, születési idő, iskolai végzettség, munkaviszony, e-mail cím, lakcím, levelezési cím, telefonszámához.)

 1. Facebook oldal

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

 1. Facebook pixel:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

 1. Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Kristályakadémia hírlevél küldésével kapcsolatban kérjük, ezt részünkre írásban jelezze:

Név:                     Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft /Dr. Varga-Sebők Anita/

Cím:                    1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Adószám:            13012465-2-42

Telefon:               +36 20/2797087

Email:                  gaiastones@gmail.com

Levelezési cím:  1164 Budapest, Biztató út 37 1a.

Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tud leiratkozni. Emellett írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, vagy postai úton valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adatkezelés törlése: Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu, https://www.obh.hu/).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név:                            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                      +36 1 391 1400

Fax:                            +36 1 391 1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                       http://www.naih.hu

Hatályos:                    2018. május 25. napjától

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. Jogorvoslat

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja: Hírlevélre történő feliratkozással valamint a tanfolyamra való jelentkezéssel hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Tájékoztatás adatkezelésről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Adatvédelem, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsítthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését

Adatvédelmi incidens jelentése felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:               1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím:      1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                  +36 (1) 391-1400

Fax.                        0613911410

Honlap:                  https://www.naih.hu

E-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, az adatkezelő külön kéri az érintett hozzájárulást a módosításhoz.

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):
 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy főbb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

XII. Értelmező rendelkezések a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adattovábbítás: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatttörlés: az adat felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Budapest, 2018.  május  25.