4element

Az ősalkotók kombinációiból épülnek fel az asztrológiai elemek. Az ősalkotók egymáshoz viszonyított aránya és intenzitása minden elemben más és más, ezért különbözők az egyazon elemhez tartozó jegyek tulajdonságai is.

Az ősalkotók főbb jellemzői a következők:

– meleg: kiterjedés, bővülés, tágulás, szétáradás, terjeszkedés;

– hideg: összehúzódás, sűrűsödés, kihűlés, megfagyás;

– nedves: feloldás, szétterülés, rugalmasság, alkalmazkodás, befogadás;

– száraz: merevség, rugalmatlanság, kiszárítás, megkeményítés, feszesség.

Az ősalkotók és a négy elem

A négy elem mindegyikében a négy őstulajdonság közül 2-2-nek a hatása nyilvánul meg, vagyis minden elem két-két ősalkotóból épül fel.

Az asztrológiai elemeket a következő ősalkotó párok alkotják:

– tűz: meleg-száraz;

– föld: száraz-hideg;

– levegő: meleg-nedves;

– víz: nedves-hideg.

Milyen viszonyban áll egymással a négy elem?

A tűz és a levegő jegyek hímnemű, aktív, pozitív, a föld és a víz jegyek nőnemű, passzív, negatív energiák kifejezői. A pozitív jegyek ellentétes hatásúak a negatív jegyekkel, ami még szembetűnőbben jut kifejezésre a tűz (meleg-száraz) és a víz (nedves-hideg) között. A tüzes jegyek viszont harmonizálnak a levegős jegyekkel, a vizes jegyek pedig a velük azonos nemű, negatív föld jegyekkel.

A tűzes jegyek

A Kos, az Oroszlán és a Nyilas.
A tűz jegyek legjellemzőbb tulajdonságai

A tüzes típust önérvényesítési vágy, vezetésre törekvés, aktív cselekvőkészség, heves vérmérséklet jellemzi a leginkább. Lendületes, optimista, bátor, férfias, kezdeményező, ösztönös, impulzív, független, nagy a vitalitása, robbanékony, gyors és határozott.

Rossz esetben heves, türelmetlen, lobbanékony, elhamarkodott, vakmerő, nem kitartó, nem elég alapos, nem reális, önérvényesítő, ellentmondást nem tűr, zsarnoki, erőszakos, önző, sértődékeny.

A föld jegyek

A Bika, a Szűz és a Bak.
A föld jegyek legjellemzőbb tulajdonságai

A földies típusra a stabilitás a szilárdság, az állandóság igénye, a biztonságra törekvés, a gyakorlatiasság a jellemző, de a birtoklási vágy és az anyagiasság is.

Célja a fizikai tárgyak és javak megismerése, megszerzése és megőrzése. Jó esetben türelmes, állhatatos, kitartó, célratörő, beosztó, szerény, csendes, józan, visszafogott, megbízható, szorgalmas, ragaszkodó, óvatos, megfontolt, nyugodt.
Rossz esetben önző, féltékeny, fösvény, akaratos, csökönyös, merev, szorongó, lusta, bizalmatlan, mogorva, fanatikus, szőrszálhasogató.

A levegő jegyek

Az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő.

A levegő jegyek legjellemzőbb tulajdonságai

A levegős típusnak az értelem a legfőbb tulajdonsága. Intellektuális beállítottságú, célja az ismeretek megszerzése, feldolgozása, továbbadása. Aktív, mozgékony, kötetlen, barátságos, alkalmazkodó, társaságkedvelő, humánus, gyors felfogású, kíváncsi, tudásra vágyó, találékony, logikusan gondolkodó, objektív, jól kommunikál. Rossz esetben felületes, türelmetlen, kapkodó, szétszórt, megbízhatatlan, kritikus, szeszélyes, határozatlan, állhatatlan, ideges, ingerlékeny, fecsegő, nem elég kitartó, nem eléggé állhatatos, meggondolatlan, szétforgácsolódó.

A víz jegyek

A Rák, a Skorpió és a Halak.
A vizes jegyek legjellemzőbb tulajdonságai

A vizes típusnak az érzelem a fő irányítója. Érzelmekkel reagál az emberekre, eseményekre, dolgokra, érzelmi alapon ítél meg mindent.

Ösztönös, mély érzésű, empatikus gyengéd, érzékeny, segítőkész, befogadó, óvó, gondoskodó, alkalmazkodó, békeszerető, találékony, intuitív, fantáziadús, művészi, látnoki.

Rossz esetben betegesen érzékeny, sérülékeny, ingadozó, passzív, szeszélyes, lusta, határozatlan, sodródó, irracionális, könnyen befolyásolható, gyáva, elpuhult, lusta, hisztérikus, uralkodni vágyó, követelődző