Valamennyien ezzel az Egyetemes Életerővel születünk, mivel ez maga az ÉLET energiája.

A BEHANGOLÁS a személyes energiaáramlásunk megnyitását és finom ráhangolását jelenti a kozmikus energiára egy ősi tibeti jelrendszeren keresztül.

Ezzel egy tudatalatti értelmi, érzelmi, fizikai és szellemi tisztulás indul meg. Nyitottság alakul ki bennünk a saját magasabbrendű énünk felé. Fokozódik a természetes tehetség és kreativitás. A növekedés és a változás erőfeszítés nélküli folyamattá válik, ahogy a tudatalatti korlátok, blokkok kezdenek felszabadulni.

Dr. Mikao Usui japán teológia professzor a XIX. század végén életét tette arra, hogy megtalálja, miként gyógyította meg Jézus a betegeket. Rendszerét ma Reiki Usui Shiki Ryoho, azaz Univerzális Kozmikus Életenergia Usui-féle Természetes Módszereként ismerjük.

A Reiki egy természetgyógyászati módszer, egy transzcendentális iskola, ezoterikus beavatás, ősi módszer, amely csak a XX. században vált elérhetővé az átlagemberek számára. Olyan tudás, amelynek megszerzésért valaha vagyont, karriert, családot hátrahagyva kolostorba vonultak az emberek. Egyetemes küldetése az emberiség szellemi szintjének emelése, fejlődésének elősegítése.

A Reiki energiája nem azonos a természetgyógyászok által használt bioenergiával. A bennünket körülvevő energiaóceánban a bioenergia – a fizikai test éltető ereje – a legalacsonyabb, míg a Reiki az Univerzum legmagasabb rendű (isteni) megnyilvánulásai közül való, amelynek közvetítésére különleges behangolások után válik képessé a jelölt. A Reiki az emberre a test–lélek–szellem teljességében hat.

A Reiki nem vallás. Világnézetre való tekintet nélkül működik, hívőknél és ateistáknál egyaránt, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet tanításaival sem.

A Reiki története – ahogyan ma ismerjük – szájhagyomány útján maradt ránk. Eredete a XIX. század végére, a századfordulóra nyúlik vissza. Minden egy kis kyotói keresztény egyetemen kezdődött….

….Dr. Hayashi egészen más természetű ember volt, mint Dr. Usui. Számára igen fontos volt a szervezettség. Ennek szellemében a Reikivel való gyógyítás és a Reiki továbbadásának megszervezése érdekében két klinikát alapított: egyet Kyotóban, egyet pedig Tokióban…..

….Mrs. Takata mint az Usui Természetes Gyógyítási Rendszer mestere tért haza. Ettől kezdve Reiki szemináriumokat és tanfolyamokat tartott. Ő tette ismertté a Reikit a nyugati világban…..

Mrs. Hawayo Takata

Mrs. Takata mint az Usui Természetes Gyógyítási Rendszer mestere tért haza. Ettől kezdve Reiki szemináriumokat és tanfolyamokat tartott. Ő tette ismertté a Reikit a nyugati világban.

Az idő múltával Mrs. Takatának is utódról kellett gondoskodnia. Két fő Reiki iskola működik a világon:

  –  Reiki Szövetség (Reiki Alliance), vezetője Phyllis Lei Furumoto (Mrs. Takata unokája)

 –    Amerikai Nemzetközi Reiki Szervezet (American International Reiki Association = AIRA), vezetője Dr. Barbara Weber Ray

Mindkét vezetőt Takata asszony avatta Reiki-mesterré és adta át élő láncon a felhatalmazást a szervezet vezetésére. Mindkét iskolából kikerülő Reiki-mesterek-tanárok tökéletesen képzettek arra, hogy behangolásokat végezzenek.

E két elismert tradicionális Reiki iskolán kívül a világon több energiarendszer dolgozik a Reiki szimbólumaival és mantráival, de nem tiszta formában. Ezek ugyanolyan jó gyógyító rendszerek, de nem az Usui Természetes Gyógyítási Rendszer (Usui Shiki Ryoho) képviselői.