Az ősi energetikai rendszerek már több ezer évvel ezelőtt leírták, hogy az ember és az Univerzum szoros kapcsolatában hogyan jelenik meg a Kozmikus Energia valamennyi élő- és élettelen lényben, és hogy minden létezés forrása a Kozmikus Tudat.

Az Univerzumban minden rezeg, és minden anyagot rezgés vesz körül. Az emberek, a fény, a hang, a színek, az ásványok mind-mind különböző frekvenciákon rezegnek, mégis képesek kapcsolatot teremteni egymással. Amikor az emberi energiamező találkozik egy kvarckristállyal, akkor tökéletes összhangban válnak eggyé, és egy új vibrációs erő jön létre, amely segítséget nyújt felemelkedni a tudatosság szintjére.

A kvarckristályok az elektromágneses energia természetes vezetői. Az elektromágneses energia a kristály szerkezetén keresztül szabályos, egyenletes áramban szabadon mozog, melyet az egyenlő oldalú háromszögek spirálja tesz lehetővé. Ha a kristály egycsúcsú, akkor a talpán veszi fel az energiát, amelyet a törzsén keresztül továbbít a csúcs felé, ahol kibocsátást nyer. Az energia-felszabadulást kiválthatja a közvetlen napfény, érintkezés más kristályokkal, különböző fémek, a test melege, vagy a tudat által közvetített gondolatformák. Ez a kibocsátott energia a gondolkodó ember által keltett rezgésekhez hasonlít.

A kristályok, mint az eleven lények, sugároznak, azaz különböző rezgéseket bocsátanak ki magukból. Olyan finom energiamezőkkel rendelkeznek, amelyek az élőlényeket különböző energiákkal töltik fel, védik, erősítik képességeiket, a belső energiaáramlást szabályozzák, a külső energiával lévő kapcsolatot elősegítik, megnyugtatják és megvigasztalják, harmonizálják és így gyógyítják. A nemeskövek kisugárzása által a sérült aura “segítséget” kap, és így az ember közérzete kellemesebbé, jobbá válik. A kristálygyógyászat alkalmazása azon – az utóbb tudományosan is igazolt – tapasztalati felismerésen alapul, hogy a különböző természetes kristályok energia kisugárzása bizonyos feltételek közt gyógyhatású lehet. A tudományos kutatások szerint ilyen gyógyhatás lehet pl. a kristályokban napfény hatására felhalmozódó piezoelektromos feszültség meghatározott frekvenciájú kisugárzása, valamint annak energetizáló, vagy nyugtató tulajdonsága.

A kristály mentes az emberi érzelmektől, előítéletektől, mindig készen áll teljesíteni a beprogramozott feladatokat. Körülöttünk vannak, hogy szolgáljanak, tanítsanak minket. Képesek befolyásolni és irányítani az álmainkat, testünket megszabadítani a negatív információktól, egyaránt gyógyítani a lelket és a testet, fejleszteni az intuíciós, telepátiás képességeinket. Adott a lehetőség, hogy a kristályenergia segítségével elérjük az elme tisztaságát, és ez által minden test megtisztulhasson.

Az ezoterikus kristálygyógyászat a különféle szerkezetű drága- és féldrágaköveknek misztikus és mágikus hatásokat is tulajdonít. Tulajdonképpen az utóbbiakra alapozzák pl. a természetes kristályokból készült amulettek védő és gyógyító tulajdonságainak magyarázatait is. Az ókortól kezdve váltakozó elterjedtséggel használt kristálygyógyászat fő irányzatai a 20. század dereka óta új virágkorukat élik.

Hozzászólások