DNS 12 rétege

Rejtett DNS szerkezetek

A DNS kettős spirálja 3D-ben egy láncnak látszik, melynek végeit a telomerek zárják le. Kémiai tulajdonságaiból kiindulva a DNS-nek nem kellene vezetnie az elektromosságot, ám mégis egy szupervezetőhöz hasonló módon viselkedik. Az elektromos áram áthaladva a DNS spirálon mágneses teret hoz létre. Ha egy mágneses mező rátevődik egy másikra, az indukciónak nevezett jelenség jön létre, melyben kölcsönösen egymásba hatolva lehetővé teszik az energiakommunikációt. Az indukció a DNS változásának motorja, ami a környezetből különböző magnetikus utasításokat kap. A mágneses DNS-ünk két szálból áll (hurokból vagy gyűrűből), melyet biológiai szálaknak nevezünk. A biológiai szálak képezik a DNS 1. rétegét, az „alapkészlet”-et, a DNS-ben tárolt minden információ innen indul ki. A DNS-nek összesen 12 rétege van, erre az 1. rétegre (biológiai szálak) tapad a többi 3D-ben nem látható 11 réteg interdimenzionális formában. Összesen 30-féle különböző kölcsönhatás jellemzi a DNS alapkészletének és többi rétegének kapcsolatát.

A DNS 12 rétege interdimenzionálisan egy kockát alkot, ami finoman beleillik abba a geometriai alakzatba, amit csillagtetraéderként ismerünk. A DNS 12 rétege négy csoportba van szerkesztve, hármasával. Minden hármas csoportnak neve és rendeltetése van. Minden csoport harmadik rétege az első kettőnek a „katalizátora”, de ugyanakkor a csoportok közötti kommunikációért is elsősorban ezek felelősek, ezért ez a harmadik réteg a három közül a legfontosabb.

A DNS-aktiválás során az alapkészleten felüli 11 réteg aktiválása történik  2 lépésben.

Az aktiválás DNS-I:1-2-4-5-7-8-9-es réteg

Az aktiválás DNS-II, 3 hónap múlva:3-6-10-11-12-es rétegek

Ennek folyamatára úgy lehet gondolni, mint a Teremtővel való egyesülésre. A Teremtő, a Felsőbb ÉN-ünk és kódolt DNS-ünk (ez a hármasság) tökéletes együttműködésben és egyensúlyban működik.

A spirituális vezetők az interdimenzionális DNS-ed részei. Keresztüláramlanak rajtad megállapodásod szerint, elfoglalva helyüket melletted. DNS-ed részévé válnak életed hátralévő részében és most úgy észleled őket, mint vezetőket és segítő angyalokat.

Az interdimenzionális DNS-ed nem statikus, mindig is egy dinamikus rendszer volt. Életed folyamán minden nap változik aszerint, hogy mit teszel lehetővé és mit nem, milyen vibrációt fogadsz be, vagy harcolsz ki fejlődésed során. A DNS ennek megfelelően reagál és változik.