Regresszió (Speciális spirituális ismeretek)

Születésünk után miért felejtünk el mindent, de miért is kellene, hogy bármi is az eszünkbe jusson? Ez a kérdés több szempontból is megközelíthető, viszont az tény, hogy bizonyos meditációs módszerekkel visszatekinthetünk a távoli múltba, és ezáltal megérthetjük jelenlegi életünket is. Jelen életünk történéseire és kapcsolataira gyakran előző életeinkben találunk választ. Ha komolyan vesszük a karma törvényét, vagyis minden tettünk visszahat ránk, akkor már hihető számunkra, hogy a múltban végbement események hatást gyakorolnak jelenünkre és más emberekhez fűződő viszonyainkra. Ezért jó, ha tudatosítjuk az előző életeinkből tovább örökített okokat, mert így képessé válhatunk felismerni és szembenézni jelen életünk problémáival. A múlt elmúlt, azt megváltoztatni nem lehet, csak levonni belőle a tanulságokat, a jövővel nem kell foglalkozni, mert a jövőnk úgy is olyan lesz, ahogy a jelenben élünk.

Az „előző életeket feltáró meditációs analízis és terápia” (regressziós terápia) módszerének lényege, a tudat egyre koncentráltabb állapotának a terapeuta által irányított elérése és a minél finomabb érzéki tapasztalás tudatszintjeire való „alámerülés” a tudat egyre finomabb meditációs tárgyra való rögzítése által. A meditáció szintje a durva fizikai dimenziótól kezdve a finom fizikai dimenzión keresztül a lelki dimenziók felé haladó érzékelést érinti. Ez a meditációs módszer fokozatos, lépésről-lépésre történő belső utazás az emberi tudat egyre mélyebb rétegeibe, ahol egyrészt jelen életünk korábbi történései, másrészt pedig az előző életeink eseményei, illetve azok emlékképei raktározódnak úgynevezett lenyomatok formájában. Ezek a lenyomatok egy megfelelő, az emberi tudat és érzékelés szintjeit ténylegesen ismerő terapeuta segítségével módszeresen és irányítottan előhozhatók.

A meditáció általában olyan tudatállapotra, illetve tudati folyamatra utal, amelyben a tudat irányítottan koncentrált, amellett, hogy ezt megelőzően, vagy ezzel egy időben kiüresít magából minden hétköznapi gondolati tárgyat. Az regressziós terápia tulajdonképpen egy olyan tudatos koncentrációs folyamat, amely az emberi tudat és a tudatalatti határáig vezet el, oda, ahol már nincs semmi, ami elnyomná tartalmának megnyilvánulását és megtapasztalását. Pácienseink közül sokan csak egyszerűen kíváncsiak előző életeikre. Többen vannak olyanok, akiknek ebben az életében vannak látszólag megoldhatatlan, vagy megmagyarázhatatlan nehézségeik. Ilyenek lehetnek például különböző mentális-érzelmi rendellenességek, amelyeknek okát sokan valahol az elmúlt életek eseményei között keresik, illetve helyesen úgy gondolják, hogy az ember ilyen távoli múltjának megismerése megoldást adhat, vagy közelebb vezethet a megoldáshoz. Az regressziós terápia mindkettőben segítséget nyújthat, információk szintjén tárjuk fel az előző életeket, a terápiás találkozásokkor pedig megkeressük azokat az összefüggéseket, amelyek a jelen életben tapasztalható nehézségek okozói lehetnek. A kezelésekkel számos olyan érzelmi és mentális zavar enyhíthető, megoldódnak egészségi problémák, és képessé válunk jelen problémáink feltárásában és megoldásában.

Mi történik az regresszió alatt?

A terapeuta segítségével végzett testi mentális és érzelmi szintű relaxáció után irányított belső utazásban vesznek részt a páciensek, amely a már említett tudatalatti területek tartalmát tárja fel. A folyamat teljesen biztonságos, a résztvevő, mintha egy filmet látna, egy belső „vásznon” nézi végig a tudatalattiban tárolt, de adott alkalommal aktuálisan felszínre hozott információtartalmat. A meditációs analízisben és terápiában az alany mindig elkülönült szemlélője az eseményeknek, képes különbséget tenni a jelen valóság és a múltban lezajlott események között.

A páciens és a regressziót vezető személy közvetlen és folyamatos kapcsolatban állnak egymással, s rendszeresen kommunikálnak a terápia alatt. Így a kezelésben résztvevők teljes biztonságban érezhetik magukat és minden nehézség nélkül térnek vissza a jelenbe.

Mit érez Ön a kezelések alkalmával?

A terápiákon átélt élményekről el kell mondani, hogy egyénenként és időről-időre teljesen változó. Ugyanaz a személy egyszer teljesen valós és értékelhető élményt tapasztal, máskor pedig elalszik a kezelés során.

Tapasztalatok:

1.) Egyáltalán semmit sem tapasztal a kezelés alatt, már ami az előző életekre vonatkozó élményt illeti. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, amikor a páciens például, elalszik a regresszió alatt.

2.) Az elmúlt életekből felmerülő homályos képek jelennek meg a regresszió alatt, amelyek egymással való kapcsolata nem teljesen kifejezett.

3.) Képek, jelenetek, színhelyek jelennek meg, amelyek először homályosak, majd egyre jobban kitisztulnak.

4.) A regresszió folyamán teljesen részletes tapasztalás, átélés zajlik világosan értékelhető helyszínekkel, képekkel, érzelmekkel.

5.) A teljes megélés élménye valamennyi érzékszerv intenzív működésével együtt.

Abban az esetben, amikor az átélt élmény nagyon valóságos és tiszta, akkor ez nem szokott problémát okozni. Amikor azonban az elmében először még csak egyes képek, vagy „filmszalag-részletek” jelennek meg, akkor elgondolkodhatunk, hogy mit is akart ez jelenteni? Ilyenkor az ember hajlamos értékes információkat és történéseket is „kidobni az ablakon” azért, mert nem látszottak hasznosnak. Ezekben az esetekben a szabály az, hogy először elfogadunk minden felszínre jutó információt, s később elemezzük azt. Tehát minden megnyilvánuló információt lejegyzünk, mint „hasznos anyagot”, s a regressziót követő szakaszban értékeljük az összegyűlt adatokat.

Kezelés elérhetősége:

Kezelések alkalmával a reiki kezelés, a kristály kezelés, a pszichosebészet kezelés és a regresszióval való kezelés kerül különböző kombinációban és mértékben alkalmazásra, melyet a kezelt személy karaktere és a gyógyításra váró probléma határoz meg. Természetesen figyelembe van véve a kezelt személyek döntése is, amennyiben egy-egy módszer kizárólagos alkalmazását kívánják.

Kezelő: Dr. Varga-Sebők Anita

Kezelői napok: hétfő, csütörtök

Elérhetőség:

Mobil:  +36-20-24-97-087

E-mail:   gaiastones@@gmail.com

Cím:   1091 Budapest,  Üllői út 25. IV. em. 414.