Tantra jóga

A Tantra jóga a szexuális út, rítusok és testgyakorlatok olyan ősi rendszere, amely a nemi szenvedélyben rejlő óriási alkotóenergiát használja, hogy az embert egy magasabb tudati állapotba juttassa. A “Tantra” a szanszkrit “tanoti” (kiterjeszteni) és a “trayati” (felszabadítás) szavak összetételéből származik. A Tantra jóga hatása a szexuális energia tudati szintre való emelésével az ember életének minden szintjére kiterjed: erősíti a testet, lecsendesíti az indulatokat, gyorsítja a gondolkodás folyamatát, és egy olyan belső egyensúlyi állapotot eredményez, amely megnyitja a spirituális tudáshoz az utat. A Tantra nem a gondolatok, az érzelmek, a mozgás, az álmok, hanem a kozmikus világ magas szintű jógája, a megvilágosodás ösvénye.

A Tantra jóga történetéről

A Tantra jógáról azt állítják, hogy 6.000 éves múltra tekint vissza, valójában egyidős az emberiséggel. A tantrikus hagyomány szimbólumait minden ősi kultúra őrizte – a kőkorszaki barlangrajzok, a sumér faragványok, az ősi Egyiptom szent könyvei, a héber és ógörög misztikus iratok éppúgy, mint az indián kultúra. Még az Alkímia is tantrikus alapelveket tartalmaz. Tehát a Tantra a világ minden részére kiterjedő spirituális gyakorlat, a civilizációkat összekötő közös láncszem volt. Az indiai hinduk által kidolgozott rendszer hatással volt a Taoizmusra, a tibeti Buddhizmusra és a többi keleti vallásra is. A titkos tantrikus tanítás mesterről tanítványra szájhagyomány útján terjedt, ugyanis írásos anyag a titkossága miatt nem maradt fenn. A III. század környékén megpróbálták allegóriákban és szimbólumokban lejegyezni különböző tisztulási és meditációs folyamatok után, melyet így csak a beavatottak értettek. A Tantra aranykora a XI-XII. században következett be, ekkortájt India-szerte nyíltan gyakorolták. Sajnálatos módon ez gyors hanyatlásnak indult a XIII. századi muzulmán hódítás térnyerésével. A hódítók mindent elkövettek, hogy felszámolják az ősi tantrikus tudományt; a Tantra mestereit lemészárolták, a szent iratokat tűzre vetették. A mozgalmat betiltották, azóta is csak rejtve működhet. Elsősorban távoli kolostorokban élt tovább, főleg Tibet mélyén. Azonban az üldöztetés még e távoli helyen is továbbfolytatódott, a kínai kommunista rendszer mindent megtett az elpusztításukra; kolostorokat égettek fel, Tantra Mestereket gyilkoltak meg. Napjaink Tantra képviselője a Föld különböző részein is megtalálható Fehér Testvériség – Fehér Lámarend -, a Fény gyermekei.

A jógi kalendárium szerint jelenleg egy pusztító kor, a tűz és átalakulás időszakában vagyunk, amikor is a Tantra elveszett a világ számára. A jóslatok szerint azonban vissza fog térni, hogy egyesítse a férfi és a női energiákat, mivel ez az egyetlen remény, hogy bolygónk megmeneküljön a pusztulástól.