Érdemes feltennünk ezt a kérdést, mert sokféleképpen gondolkodunk róla.
Olykor kevésnek bizonyul a tudásunk, néha pedig a túlságosan is szerteágazó ismereteink akadályoznak a megértésében.

Érdemes feltennünk ezt a kérdést, mert sokféleképpen gondolkodunk róla. Olykor kevésnek bizonyul a tudásunk, néha pedig a túlságosan is szerteágazó ismereteink akadályoznak a megértésében.
A legkülönfélébb újságokban, internetes fórumokon találkozhatunk előrejelzésekkel, rövid elemzésekkel. Ezek a születési Nap, állatövi (zodiákus) jegy helyzetéből vezetik le megállapításaikat. Nem árt tudnunk, hogy sokkal összetettebb dolgok határozzák meg, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezünk és milyen várható események elé nézünk.

Tíz égitest, tizenkét zodiákus jegy, két főtengely, több fontos számított pont, tizenkét ház és a hozzájuk tartozó életterületek, a közöttük lévő megannyi fényszögkapcsolat és még ezernyi csillag természetét kell ismernünk ahhoz, hogy pontos asztrológiai képet alkothassunk magunkról. Természetesen senkit sem szeretnék elriasztani a bonyolultságával, inkább lássuk hogyan lehetne tovább lépni.

Csaknem mindenki tudja már, hogy milyen jegyben született. Ahhoz, hogy továbblépve teljesebb képet nyerhessünk magunkról a Nap helyzete mellett meg kell állapítanunk a Hold születésünkkori jegyhelyzetét. Ugyancsak fontos ismernünk az Ascendensünk (felkelő pont) jegy szerinti helyzetét. Az Ascendens megállapításához szükség van a pontos születési helyre és időre. Így a Nap, Hold és az Ascendens jegy szerinti helyzetével lényegesen átfogóbb ismereteket szerezhetünk magunkról.

Mit jelöl a Nap a horoszkópban?

A Nap a tudatos én, a kreatív képességek, a szellemiség jelölője, ez mutatja meg belső mivoltunkat.

A Nap a tudatos én, a kreatív képességek, a szellemiség jelölője, ez mutatja meg belső mivoltunkat. Helyzete a horoszkópban azt a területet mutatja, ahol a legjobban kibontakozhat kreativitásunk, ahol a leginkább kereshetjük az érvényesülést.
Házhelyzete azt a sorsterület is jelöli, amelyik kényszerűen vagy választottan döntő szerepet játszik az életünkben.

Mit jelöl a Hold a horoszkópban?

A Hold az érzelmek, az ösztönök képviselője. Az érzelmi beállítottság, az érzelmek szerepe a Hold helyzetétől függ. Helyzete a horoszkópban az ösztönösen keresett életterületet jelöli, amelyhez a leginkább kötődünk.

Mit jelöl az Ascendens a horoszkópban?

Az Ascendens mutatja a külső megjelenésünket, a fellépésünket, a külső megnyilvánulásunkat.

Amilyenné a Nap és a Hold alakít, az Ascendens jegyén át fog megnyilvánulni. Az Ascendens jegyhelyzete és fényszögei azt mutatják meg, hogy milyennek lát minket a közvetlen környezetünk, illetve azt, hogy milyennek látjuk mi a világot.

Mire jó az asztrológia?

Az asztrológiai képletünk (radix/horoszkóp) magában foglalja teljes életünk valamennyi adottságát és lehetőségét.

A jegyek elemi felosztása

A jegyek elemi felosztása szerint az azonos elemű jegyek a horoszkópban egymástól 120 fok távolságra helyezkednek el.

Az ősalkotók főbb jellemzői

Az ősalkotók kombinációiból épülnek fel az asztrológiai elemek. Az ősalkotók egymáshoz viszonyított aránya és intenzitása minden elemben más és más, ezért különbözők az egyazon elemhez tartozó jegyek tulajdonságai is.

Az ősalkotók kombinációiból épülnek fel az asztrológiai elemek. Az ősalkotók egymáshoz viszonyított aránya és intenzitása minden elemben más és más, ezért különbözők az egyazon elemhez tartozó jegyek tulajdonságai is. Az ősalkotók főbb jellemzői a következők:

– meleg: kiterjedés, bővülés, tágulás, szétáradás, terjeszkedés;

– hideg: összehúzódás, sűrűsödés, kihűlés, megfagyás;

– nedves: feloldás, szétterülés, rugalmasság, alkalmazkodás, befogadás;

– száraz: merevség, rugalmatlanság, kiszárítás, megkeményítés, feszesség.

Az ősalkotók és a négy elem

A négy elem mindegyikében a négy őstulajdonság közül 2-2-nek a hatása nyilvánul meg, vagyis minden elem két-két ősalkotóból épül fel.

Az asztrológiai elemeket a következő ősalkotó párok alkotják:

– tűz: meleg-száraz;

– föld: száraz-hideg;

– levegő: meleg-nedves;

– víz: nedves-hideg.

Milyen viszonyban áll egymással a négy elem?

A tűz és a levegő jegyek hímnemű, aktív, pozitív, a föld és a víz jegyek nőnemű, passzív, negatív energiák kifejezői. A pozitív jegyek ellentétes hatásúak a negatív jegyekkel, ami még szembetűnőbben jut kifejezésre a tűz (meleg-száraz) és a víz (nedves-hideg) között. A tüzes jegyek viszont harmonizálnak a levegős jegyekkel, a vizes jegyek pedig a velük azonos nemű, negatív föld jegyekkel.

További információ a négy elemről

asztrológiai kristályok

Oroszlán

Vezetésre, szervezésre, irányításra termett. Magabiztos, határozott, szilárd, büszke, öntudatos, kezdeményező, kreatív.

Nagyvonalú, önzetlen, igazságszerető. Szereti a luxust, a szép, elegáns dolgokat, és azt, ha felnéznek rá.

Szívesen reprezentál. Indulatos, könnyen dühbe gurul, de ritkán rosszindulatú. Tudja élvezni az élet örömeit, játékos, bohém is tud lenni. Önérzetes, a mások igazáért is kiáll. Gyermekszerető, bár nem túl termékeny. Rossz esetben lobbanékony, hiú, uralkodni vágyó, hatalmaskodó, ellentmondást nem tőrÄą, elbizakodott, önelégült, erőszakos, tolakodó.

asztrológiai kristályok

Rák

A legnőiesebb jegy. Érzelmes, romantikus, óvó, gondoskodó, befogadó, alkalmazkodó, ragaszkodó.

Óvatos, intuitív, érzékeny, sérülékeny, változékony.

Fantáziadús, jó színész, előadó. Látszólag gyenge, valójában igen céltudatos, mindent elér, amit igazán fontosnak tart. Család- és otthon-centrikus, elsősorban itt gyakorolja vezető szerepét. Fontos számára a múlt, emlékeket, tárgyakat gyűjt. Rossz esetben az érzelmei vezérlik, gyanakvó, túl érzékeny, sértődékeny, szeszélyes féltékeny, kisajátító, befolyásolható. Hajlamos levertségre, visszahúzódásra, mogorvaságra.

asztrológiai kristályok

Ikrek

Fizikailag és szellemileg rendkívül mozgékony.Élénk, intelligens, értelmes, kíváncsi, ügyes, talpraesett.

Sokoldalú, minden érdekli, de hiányzik belőle az elmélyülés, az alaposság.

Rugalmas, könnyed, jól alkalmazkodó. Mint kettős jegynek gyakran több foglalkozása, munkája van, azokat is könnyen váltogatja. A szerelemben is hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Sokat és szívesen utazik. Közlékeny, jó nyelvérzék és beszédkészség jellemzi. Rossz esetben felszínes, fecsegő, szétszórt, kapkodó, kiszámíthatatlan, elhamarkodott, szétforgácsolódó, megbízhatatlan, pletykás.

asztrológiai kristályok

Bika

Szívós, állhatatos, gyakorlatias, óvatos, nyugodt, türelmes, megfontolt, céltudatos, ragaszkodó, megbízható. Nehezen szánja rá magát a cselekvésre, de amibe belekezd, azt nagy kitartással be is fejezi. Szereti a természetet, a földet, az anyagot.

Jó ízlésű, rendszerint művészetkedvelő, inkább a képzőművészetek állnak közelebb hozzá. Fontosak számára az élvezetek, az életöröm minden fajtája. Nehezen fogad be új információkat, de amit egyszer megtanult, azt nem felejti el. Termékeny típus, gyermek- és családszerető. Beosztó, gyakran fejlett pénzügyi érzékkel rendelkezik. Rossz esetben mohó, anyagias, birtokló, kisajátító, makacs, csökönyös, lassú, merev, nehéz felfogású, lusta, önző, féltékeny.